Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vladimír Dlouhý

Schůze: 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 39, 40

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 15 (21. 4. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 17 (8. 7. 1993)

XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277
část č. 16 (8. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 21
část č. 20 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 58 (9. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569
část č. 3 (15. 2. 1994)

Bod č. 7
části č. 3-4 (15. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 13 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani, podle sněmovního tisku 837
část č. 9 (1. 6. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 18-19 (2. 6. 1994)

Bod č. 26
části č. 33-34 (3. 6. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 12 (2. 11. 1994)

Bod č. 10
část č. 8, část č. 10 (2. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 48 (14. 12. 1994)

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114
část č. 61 (15. 12. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187
část č. 62 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 22 (9. 2. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná dne 24. října 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1312
část č. 3 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o námořní přepravě zboží 1978, podepsaná dne 6. 3. 1978 v New Yorku, podle sněmovního tisku 1381
část č. 4 (14. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-19 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586
část č. 4 (23. 5. 1995)

Bod č. 10
část č. 6 (24. 5. 1995)

Bod č. 11
části č. 6-7, část č. 11 (24. 5. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXXIV. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, podle sněmovního tisku 1881
část č. 34 (8. 12. 1995)

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení
část č. 35 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXX. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2036) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

XXXXIII. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 2094) - prvé čtení
část č. 28 (9. 2. 1996)

LXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani (sněmovní tisk 1997) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

LXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze (sněmovní tisk 2078) - prvé čtení
část č. 52 (14. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
části č. 66-67 (21. 2. 1996)

CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení
část č. 67 (21. 2. 1996)

CXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983) - druhé čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

13. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani, podle sněmovního tisku 1997 - druhé čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

14. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 2078 - druhé čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 19 (14. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP