Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jindřich Němčík

Schůze: 6, 8, 9, 12, 16, 17, 22, 31, 32, 39, 40, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 6
části č. 5-6 (23. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 9
část č. 24 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
části č. 10-11, části č. 13-14 (19. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 27
část č. 23 (16. 9. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 12
části č. 6-7, část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 5 (22. 3. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 2 (8. 9. 1994)

Bod č. 2
část č. 1, část č. 4 (8. 9. 1994)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

Bod č. 15
části č. 11-12 (24. 5. 1995)

Bod č. 24
část č. 14 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 68-69 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 7 (20. 6. 1995), část č. 31 (23. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 55, část č. 61 (29. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 61 (29. 6. 1995), části č. 70-71 (30. 6. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2059) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

LIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1981) - prvé čtení
část č. 34 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 2 (12. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení
část č. 14 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

VIII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - druhé čtení
část č. 4 (23. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)

XXVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1981 - třetí čtení
část č. 18 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP