Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (8. listopadu 2021) 
č. 2k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (8. listopadu 2021) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (10. listopadu 2021) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (10. listopadu 2021) 
č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (10. listopadu 2021) 
č. 6k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 7k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 8k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 9k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 10k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 11k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 12k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 13k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 14k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 15k návrhu termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021) 
č. 16k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (23. listopadu 2021) 
č. 17k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (23. listopadu 2021) (přílohy
č. 18k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (23. listopadu 2021) 
č. 19k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2021 (2. až 8. volební období) /sněmovní dokument 61/ (23. listopadu 2021) 
č. 20k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 

12345>>
ISP (příhlásit)