Usnesení PS č. 19

k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2021 (2. až 8. volební období) /sněmovní dokument 61/ (23. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)