Usnesení PS č. 5

k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (10. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)