Usnesení PS č. 18

k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (23. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)