Usnesení PS č. 14

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)