Usnesení PS č. 2

k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (8. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)