Usnesení PS č. 13

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (10. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)