Usnesení PS č. 20

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (23. listopadu 2021)
ISP (příhlásit)