Usnesení VZ

č. 81k návrhu programu 23. schůze výboru (26. dubna 2023) 
č. 82k Informaci Ministerstva zdravotnictví o problematice nedostatku léčiv a jejího řešení (26. dubna 2023) 
č. 83k návrhu programu 24. schůze výboru (23. května 2023) 
č. 84k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2022 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (23. května 2023) 
č. 85k zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2023 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů 2023 a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 422) (23. května 2023) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 423) (23. května 2023) 
č. 87k návrhu programu 25. schůze výboru (7. června 2023) 
č. 88k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 165) - garanční výbor (7. června 2023) 
č. 89k Aktuální situaci v Evropě o možnosti opakovaného použití vyšetřovacích katetrů (7. června 2023) 
č. 90k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (7. června 2023) 
č. 91k návrhu programu 26. schůze výboru (30. srpna 2023) 
č. 92k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 442) (30. srpna 2023) 
č. 93k Monitoraci nových variant COVID (30. srpna 2023) 
č. 94k Informaci MZ ČR k návrhu novely Vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (30. srpna 2023) 
č. 95k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (30. srpna 2023) 
č. 96k návrhu programu 27. schůze výboru (7. září 2023) 
č. 97k návrhu programu 28. schůze výboru (20. září 2023) 
č. 98k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 442) - garanční výbor (20. září 2023) 
č. 99k Informaci MZ ČR k možnosti úpravy legislativy v postoji k opakovanému použití vybraných zdravotnických prostředků, sladění se současnými evropskými trendy (20. září 2023) 
č. 100k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 476) (20. září 2023) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)