Usnesení VZ

č. 21k návrhu programu 7. schůze výboru (30. března 2022) 
č. 22k Diskusi o zajištění zdravotní péče o uprchlíky z Ukrajiny v ČR, včetně očkování (30. března 2022) 
č. 23k Aktuální epidemiologické situaci a informaci MZ ČR o šíření nákazy SARS-CoV-2v ČR a ve světě (příklady) (30. března 2022) 
č. 24k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (30. března 2022) 
č. 25k návrhu programu 8. neveřejné schůze výboru (13. dubna 2022) 
č. 26k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (13. dubna 2022) 
č. 27k návrhu programu 9. schůze výboru (4. května 2022) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro(sněmovní tisk 167) (4. května 2022) 
č. 29k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (sněmovní tisk 168) (4. května 2022) 
č. 30k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (4. května 2022) 
č. 31k návrhu programu 10. schůze výboru (18. května 2022) 
č. 32k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 166) (18. května 2022) 
č. 33k Zajištění zdravotní péče o uprchlíky z Ukrajiny v České republice (18. května 2022) 
č. 34k Informaci ministra zdravotnictví k podpoře zdravotnictví z Národního plánu obnovy (6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče a 6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče) (18. května 2022) 
č. 35k Informaci o přípravě projektu boje proti závislostem - snížení rizik tzv. harm reduction přístup (18. května 2022) 
č. 36k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (výjezdní zasedání do Mariánských a Františkových Lázní) (18. května 2022) 
č. 37k návrhu programu 11. schůze výboru (8. června 2022) 
č. 38k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 166) (8. června 2022) 
č. 39k návrhu závěrečného účtu za rok 2021 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (8. června 2022) 
č. 40k návrhu programu 12. schůze výboru (24. června 2022) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)