Usnesení VZ

č. 141k zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů 2024 a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 674) (5. června 2024) 
č. 142k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 669) (5. června 2024) 
č. 143k Informaci MZ ČR o dalším vývoji, gesci a uplatnění hygienických stanic v dalším období (5. června 2024) 
č. 144k Petici č. 57/P/2024 „Petice za příspěvek na léčbu celiakie" (5. června 2024) 
č. 145k návrhu programu 37. schůze výboru (19. června 2024) 
č. 146k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 669) - garanční výbor (19. června 2024) 
č. 147Záznam k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 704) (19. června 2024) 
č. 148„Pediatrická péče - personální kapacity a predikce do budoucnosti" (19. června 2024) 
č. 149„Aprobační zkouška a sjednocení nostrifikací" (19. června 2024) 
č. 150„Ohrožení systému Letecké záchranné služby neshodami mezi MV a MZ" (19. června 2024) 

<<45678
ISP (příhlásit)