Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 56 (19. února 2020)
č. 55 (5. února 2020)
č. 54 (8. ledna 2020)
č. 53 (5. prosince 2019)
č. 52 (13. listopadu 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 53 (5. prosince 2019)
č. 52 (13. listopadu 2019)
č. 36 (6. února 2019)
č. 51 (30. října 2019)
č. 50 (23. října 2019)

další

Usnesení

č. 239k termínům dalších schůzí Výboru pro zdravotnictví (5. února 2020)
č. 238ke zprávě poslance Vlastimila Válka ze semináře s názvem „Dietní stravování ve školách", který se konal dne 11. prosince 2019 (5. února 2020)
č. 237ke zprávě poslance Vlastimila Válka, předsedy podvýboru pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe, z jednání podvýboru, které se konalo dne 13. listopadu 2019 (5. února 2020)
č. 236ke schválení seminářů pod záštitou Výboru pro zdravotnictví Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (5. února 2020)
č. 235k bodu 6 „Lékařská fakulta v Ostravě“ (5. února 2020)

další

Semináře

25. a 26. února 2020
Ženy v myslivosti – V4+
je mezinárodní konference, pořádaná pod záštitou předsedy PSP Mgr. R. Vondráčka Výborem pro zdravotnictví, Zemědělským výborem a jeho podvýborem, ve spolupráci s ČMMJ a klubem Dámy české myslivosti, ve dnech 25.-26.2.2020 v budově PSP.
11. prosince 2019
Dietní stravování ve školách
Seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví, pod záštitou prof. V. Válka, se konal ve středu 11. 12. 2019 od 10.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19.
29. října 2019
Průvodce českým zdravotnictvím pro seniory
Kulatý stůl. který se konal, pod záštitou předsedkyně VZ prof. V. Adámkové,v úterý 29.10.2019 od 10.00 h v budově PSP, Sněmovní 1, místnost č. 205.
9. října 2019
Dostupné zdravotnictví a jak dál ?
Panelová diskuse pořádaná posl. PaedDr. Gajdůškovou ve středu 9.10. 2019 od 10.00 h, ve spolupráci s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, v budově PSP, Sněmovní 1, místnost č. 205.
2. října 2019
Screening sluchu novorozenců
Seminář pořádaný, pod záštitou MUDr. Davida Kasala, MHA, se konal ve středu 2. 10. 2019 od 11.00 h v budově PSP, Malostranské nám. 7/19, místnost č. 48/Konírna.
1. října 2019
Notifikované osoby v ČR a nová legislativa podle MDR
Konference, která se konala, pod záštitou předsedkyně VZ prof. V. Adámkové, v úterý 1. 10. 2019 od 9.30 h v budově PSP, Sněmovní 4, místnost č.

další
ISP (příhlásit)