Usnesení VZ

č. 121k Legislativnímu plánu MZ ČR pro rok 2024 (31. ledna 2024) 
č. 122k Výzkumu - institucionální podpoře (31. ledna 2024) 
č. 123k Informaci MZ ČR k možnosti úpravy legislativy v postoji k opakovanému použití vybraných zdravotnických prostředků, sladění se současnými evropskými trendy (31. ledna 2024) 
č. 124k návrhu programu 33. schůze výboru (13. března 2024) 
č. 125k Informaci o petici č. 54 „Petice majitelů a odborných zástupců lékáren a zajištění rovného přístupu k dodávkách léků pro pacienty v ČR" (13. března 2024) 
č. 126k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákon (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 461) - garanční výbor (13. března 2024) 
č. 127k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (13. března 2024) 
č. 128k akcím Výboru pro zdravotnictví (13. března 2023) 
č. 129k návrhu programu 34. schůze výboru (9. dubna 2024) 
č. 130k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 504) (9. dubna 2024) 
č. 131k návrhu programu 35. schůze výboru (24. dubna 2024) 
č. 132k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 512) - garanční výbor (24. dubna 2024) 
č. 133k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Ckrvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk 504) - garanční výbor (24. dubna 2024) 
č. 134k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Ckrvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk 504) - doprovodné usnesení (24. dubna 2024) 
č. 135k nedostatku sester a kapacit oboru Všeobecného ošetřovatelství a Zdravotnického záchranářství na vysokých školách (24. dubna 2024) 
č. 136„Černý kašel - epidemiologická situace a opatření ze strany MZ ČR" (24. dubna 2024) 
č. 137k záštitám Výboru pro zdravotnictví (24. dubna 2024) 
č. 138k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (24. dubna 2024) 
č. 139k návrhu programu 36. schůze výboru (5. června 2024) 
č. 140k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2023 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví ČR (5. června 2024) 

<<345678>>
ISP (příhlásit)