Usnesení VZ

č. 101k Informaci MZ ČR k návrhu novely Vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (20. září 2023) 
č. 102k Aktuální informaci ke COVID-19 (20. září 2023) 
č. 103k Informaci o změnách v novele zákoníku práce (20. září 2023) 
č. 104ke změně DPH u minerálních přírodních vod (20. září 2023) 
č. 105k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (20. září 2023) 
č. 106k návrhu programu 29. schůze výboru (18. října 2023) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 476) - garanční výbor (18. října 2023) 
č. 108ke změně záměrů přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací PSP ČR, jejich orgánů a poslanců na rok 2023 schválených organizačním výborem a schválení delegace (18. října 2023) 
č. 109k návrhu programu 30. schůze výboru (1. listopadu 2023) 
č. 110k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů(sněmovní tisk 461) (1. listopadu 2023) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 512) (1. listopadu 2023) 
č. 112k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2024 kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (1. listopadu 2023) 
č. 113k Informaci o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024 - „Úhradová vyhláška 2024" (1. listopadu 2023) 
č. 114k záštitám Výboru pro zdravotnictví (1. listopadu 2023) 
č. 115ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Španělska (1. listopadu 2023) 
č. 116k návrhu programu 31. schůze výboru (6. prosince 2023) 
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů(sněmovní tisk 461) (6. prosince 2023) 
č. 118k návrhům výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2022 a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 578) (6. prosince 2023) 
č. 119k záštitám Výboru pro zdravotnictví (6. prosince 2023) 
č. 120k návrhu programu 32. schůze výboru (31. ledna 2024) 

<<2345678>>
ISP (příhlásit)