Usnesení VZ

č. 41k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 166) (24. června 2022) 
č. 42k návrhu programu 13. schůze výboru (31. srpna 2022) 
č. 43k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (sněmovní tisk 167) (31. srpna 2022) 
č. 44k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (sněmovní tisk 168) (31. srpna 2022) 
č. 45k zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2022 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů 2022 a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 240) (31. srpna 2022) 
č. 46ke změně záměrů přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací PSP ČR, jejích orgánů a poslanců na rok 2022 schválených organizačním výborem (31. srpna 2022) 
č. 47k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (31. srpna 2022) 
č. 48k návrhu programu 14. schůze výboru (14. září 2022) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 96) (14. září 2022) 
č. 50k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (14. září 2022) 
č. 51k návrhu programu 15. schůze výboru (5. října 2022) 
č. 52k Aktuální epidemiologické situaci a informaci MZ ČR o šíření nákazy SARS-CoV-2v ČR (5. října 2022) 
č. 53k Aktuálnímu vývoji ukrajinské uprchlické krize, výzvy pro podzim a příští rok (5. října 2022) 
č. 54ke složení delegace Výboru pro zdravotnictví do Maroka (5. října 2022) 
č. 55k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (5. října 2022) 
č. 56k návrhu programu 16. schůze výboru (19. října 2022) 
č. 57k Aktuální epidemiologické situaci a informaci MZ ČR o šíření nákazy SARS-CoV-2v ČR (19. října 2022) 
č. 58ke Zprávě o vývoji a stavu CZ DRG (19. října 2022) 
č. 59k Evropskému dokumentu COM (2022) 474 final „Návrh DOPORUČENÍ RADY o posílení prevence prostřednictvím včasného odhalení: Nový přístup EU k onkologickému screeningu, který nahrazuje doporučení Rady 2003/878/ES" (19. října 2022) 
č. 60ke sdělení předsedkyň a předsedů podvýborů - schválení usnesení č. 6 z podvýboru pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky (19. října 2022) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)