Usnesení VZ

č. 61k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (19. října 2022) 
č. 62k návrhu programu 17. schůze výboru (2. listopadu 2022) 
č. 63k Návrhu rozpočtu na rok 2023 kapitoly 335 - MZ ČR (2. listopadu 2022) 
č. 64k Záměrům zahraničních cest Výboru pro zdravotnictví na rok 2023 (2. listopadu 2022) 
č. 65k termínu příští schůze Výboru pro zdravotnictví (2. listopadu 2022) 
č. 66k návrhu programu 18. schůze výboru (23. listopadu 2022) 
č. 67k Národnímu plánu obnovy (23. listopadu 2022) 
č. 68k návrhu programu 19. schůze výboru (1. února 2023) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 311) (1. února 2023) 
č. 70k návrhům výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2021 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2021 a tabulkovými přílohami (sněmovní tisk 349) (1. února 2023) 
č. 71k Ustavení pracovní skupiny pro racionální politiku závislostí (1. února 2023) 
č. 72k návrhu programu 20. schůze výboru (8. března 2023) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 311) - garanční výbor (8. března 2023) 
č. 74k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 165) (8. března 2023) 
č. 75k rezignaci předsedy výboru a k pověření místopředsedy řízením výboru (24. března 2023) 
č. 76k volbě předsedy výboru (24. března 2023) 
č. 77k volbě místopředsedy výboru (24. března 2023) 
č. 78k návrhu programu 22. schůze výboru (12. dubna 2023) 
č. 79k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 165) (12. dubna 2023) 
č. 80k termínu výjezdního zasedání Výboru pro zdravotnictví do Harrachova (12. dubna 2023) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)