Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy:

aby předložen byl vládou návrh zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 62.

7, 16. II. 1926; 266, I.

aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje § 21 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., ustanovením o pachtu obecních polí a luk, t. 74.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 17. III. 1926, č. 38 Sb. z., o další obnově prozatímního vnuceného pachtu, t. 615.

45, 20. X. 1926; 159, III.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 1061.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na okrese pacovském a pelhřimovském, t. 1704.

154, 13. VII. 1928; 5, VI.

na pomoc zemědělcům, poškozeným letošní krutou zimou, t. 2024.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

na změnu zákona č. 338 ze dne 12. VIII. 1921 o dani z vodní síly, t. 2049.

187, 6. III. 1929; 8, VII.

na poskytnutí daňových úlev zahradníkům a zelinářům, postiženým letošními dlouhotrvajícími krutými mrazy, t. 2170.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 11.

55, 27. XI. 1926; 1097, III.

1 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k § 4.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě IV.

82, 10. V. 1927; 1447-9, IV.

1 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k §§ 1 a 2.

97, 8. VII. 1927; 2476-7, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k § 1.

101, 14. VII. 1927; 2703, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622) k čl. I.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) k čl. I.

190, 12. III. 1929; 31, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153), stran braní zřetele na pachtýře při provádění pozemkové reformy.

15, 16. III. 1926; 903, I.

k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 11.

55, 27. XI. 1926; 1112, III.

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě IV.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran pomoci obcím a okresům při poškození silnic a cest.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV).

46, 11. XI. 1926; 249, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

86, 14. VI. 1927; 1632, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2457, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

110, 30. XI. 1927; 97, V.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 15, VI.

o zákonu o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy (t. 1864).

175, 9. XI. 1928; 30, VII.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103).

190, 12. III. 1929; 11, VII.

Interpelace:

o provádění pozemkové reformy, t. 1122/I.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 221/XII.

104, 23. XI. 1927; 12, V.

o zastoupení okresní správy politické v Poděbradech při obecních volbách ve Velkých Chvalovicích, t. 1337/VI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1494/VIII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o vydání vládního nařízení k zákonu o plemenitbě hospodářských zvířat z r. 1924, č. 169 Sb. z., t. 1471/VIII.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1689/XIX.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o postupu státního pozemkového úřadu při propouštění lesní a zemědělské půdy ze záboru církevním velkostatkům, t. 1495/VI.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/XXII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o jednání Státního pozemkového úřadu v záležitosti zrušení úřední správy na panství řádu Premonstrátů v Jasově a v záležitosti zaměstnance u jmenovaného řádu, hospodářského správce Fr. Ditricha, t. 1595/XII.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1768/III.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

o poměrech na lesním velkostatku státní zemědělské školy v Brně-ředitelství Adamov, t. 1615/IX.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1999/IX.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o postupu berních správ při ukládání důchodové daně drobným zemědělcům, t. 1847/XV.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2178/VIII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

ve věci lesní reformy, t. 1993/XXVII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2255/II.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o prodeji zbytkových statků a jejich rozdělení drobným uchazečům, t. 1993/XXXIII.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/VII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o provedení pozemkové reformy v Nehvizdech, t. 2313/III.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.ISP (příhlásit)