Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

(JSČZ) NS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 13.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, t. 121.

23, 22. I. 1946; 3.

na vydání zákona o obecních archivech,

t. 330. 49, 7. V. 1946; 13.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje Úřad národní obnovy, t. 384.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, který se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 392.

49, 7. V. 1946; 14.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 20. VII. 1945, č. 28 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci, t. 393.

49, 7. V. 1946; 14.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 195

(inic. návrh posl. Mikuláše a druhů na vydání zákona, kterým se doplňuje dekret presidenta republiky z 27. X. 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních).

35, 28. II. 1946; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Z. Fierlingera z 9. XI. 1915 o programu vlády.

8, 15. XI. 1945.

Naléhavá interpelace:

ve věci postátnění drobných lesů selských, přídělu lesů územním svazkům samosprávy, případně družstvům,

t. 233. 36, 5. III. 1946; 3.

odpov. t. 288. 40, 26. III. 1946; 5.

Interpelace:

ve věci majetku býv. řádu německých rytířů,

t. 10. 9, 21. XI. 1945; 2.

odpov. t. 199. 34, 27. II. 1946; 2.

ve věci znovu vybudování 62 obcí okresů benešovského, sedlčanského a jílovského, vyklizených nacisty během války a silně poškozených okupanty,

t. 82. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 348. 49, 7. V. 1946; 13.

o pomoci povodní poškozeným zemědělcům a ostatním obyvatelům v povodí Labe, Jizery, Cidliny, Bystřice a Orlice,

t. 167. 30, 14. II. 1946; 4.

odpov. t. 396. 49, 7. V. 1946; 14.

ve věci kritické situace zemědělských pracovních sil,

t. 375. 49, 7. V. 1946; 13.ISP (příhlásit)