Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Bartoška Theodora dr., jenž byl zbaven mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Volba verifikována 219, 30. X. 1923; 3. VIII.

Slib vykonal 215, 27. VI. 1923; 516. VII.

Byl členem výb. zeměd.

Resoluce:

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměd. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1024. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 660. X.

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1429. XI.ISP (příhlásit)