Ústavodárné Národní shromáždění

Předseda

Josef David
Antonín Zápotocký

Místopředseda

PhDr. Emanuel Böhm
Jaroslav Hladký
Anežka Hodinová-Spurná
JUDr.prof. Václav Chytil
JUDr. Oldřich John
František Komzala
František Langr
Alois Petr
Milan Polák
JUDr. Ján Ševčík
JUDr. Jozef Šoltész
František Tymeš

Poslanci

dle počátečních písmen příjmení
ISP (příhlásit)