Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

ČS

III. vol. kraj - Mladá Boleslav

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 4.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 14. III. 1950.

43, 29. III. 1950; 2.

Jeho nástupce Marie Sedláčková.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zalesňování a zakládání (obnově) rybníků (t. 36) a o zákonu o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků (t. 61).

11, 21. VII. 1948; 10.

o zákonu o organisaci státních lesů a statků (t. 191).

21, 22. XII. 1948; 43.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 60.ISP (příhlásit)