Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 118 Sb. z. a n. o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 13.

4, 24. VI. 1935; 4.

aby poskytnuta byla rychlá pomoc zemědělcům postiženým letošními živelními pohromami, t. 14.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu § 108 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 15.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydání zákona o drobných zemědělských pachtech, t. 137.

15, 4. XII. 1935; 9.

na zrušení vlád. nařízení ze dne 20. IV. 1934, č. 75 Sb. z. a n. o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, t. 193.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

Zpravodajem:

zeměděl. výb. zpr. t. 961

(zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

107, 22. VI. 1937; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 8.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 11.

Věcná poznámka:

za rozpravy o stát. rozpočtu pro r. 1937 (t. 685), v níž odmítá výtky, které proti němu vznesl za rozpravy M. Rechcígl.

71, 4. XI. 1936; 52.

Interpelace:

o poměrech zemědělských pachtýřů a naléhavosti úpravy těchto poměrů,

t. 88/XI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VII. 29, 27. II. 1936; 4.

o nesprávném provádění předpisů o plemenitbě hospodářských zvířat (skotu),

t. 305/XVIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/I. 55, 2. VI. 1936; 4.

v záležitosti zápůjčky 1,500.000 Kč p. Karlu Černému,

t. 305/XIX. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 504/III. 55, 22. VI. 1936; 4.

o poměrech v obci Chotilsku na okrese příbramském,

t. 552/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/X. 70, 3. XII. 1936; 106.

o nesprávném postupu okresního úřadu v Hořicích,

t. 552/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/XI. 70, 3. XII. 1936; 106.

ohledně pozemkové reformy na jižním Slovensku,

t. 667/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 772/XI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nedostatcích a závadách provádění t. zv. mléčných zákonů a o potřebě vydati prováděcí nařízení k § 10 zákona o vyrovnávacích fondech mléčných,

t. 843/III. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/VII. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)