Václav Mikuláš

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MIKULÁŠ Václav

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

aby předložen byl vládou návrh o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách, t. 83.

9, 16. I. 1930; 8.

na doplnění § 21 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 101.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání nového celostátního zákona o drobných pachtech, t. 102.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona o drobných zemědělských pachtech, t. 824.

92, 11. XII. 1930; 4.

na vydání zákona na ochranu drobných řepařů, t. 875.

97, 27. 1. 1931; 13.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje honební zákon pro Čechy, t. 2196.

258, 21. III. 1933; 5.

na změnu zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 118 Sb. z., o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 2641.

332, 14. VI. 1934; 42.

na změnu § 108 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., přímých daních, t. 2642.

332, 14. VI. 1934; 42.

na vydání zákona o slevě pachtovného při zemědělských pachtech v r. 1934, t. 2676.

335, 21. VI. 1934; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. VII. 1929; 50.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

32, 20. III. 1930; 19.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 20.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 48.

o zákonu o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1317).

135, 3. VII. 1931; 10.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 25.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); též odmítá útoky na stranu čsl. nár. soc. a předsedu této strany V. Klofáče.

186, 19. V. 1932; 21.

o zákonu, kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 2083).

224, 6. XII. 1932; 13.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 19.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 10.

Interpelace:

naléhavá, o zemědělské krisi a jejím řešení,

t. 18. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 653/XII. 71, 2. X. 1930; 6.

o dokončení pozemkové a lesní reformy,

t. 14/IX. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 496/X. 66, 24. VI. 1930; 6.

o poměrech t. zv. rustikálních rybničních hajných u správy stát. lesů a statků v Třeboni,

t. 14/X. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/XII. 36, 2. IV. 1930; 8.

o nevyhovujícím provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat (skotu),

t. 138/XXV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 477/IX. 64, 17. VI. 1930; 5.

o situaci v zemědělství a dalších opatřeních k jejímu zlepšení,

t. 628/VI. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 954/VIII. 108, 21. II. 1931; 23.

o náhradě škod obcím a obyvatelstvu obcí na Táborsku a Sedlčansku, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1305/II. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1395/IV. 142, 14. X. 1931; 13.

o živelních škodách v okrese Pacov, Pelhřimov, Počátky a Vlašim,

t. 1318/I. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1437/V. 145, 24. XI. 1931; 14.

o poměrech našeho zemědělství a naléhavé potřebě takových opatření, aby zajištěny byly rentabilní ceny za zemědělské produkty a aby dosažena byla cenová rovnováha,

t. 2011/IX. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2168/XXIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o nevyhovujícím provádění zákona o plemenitbě hospodářských zvířat,

t. 2209/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/III. 297, 6. XI. 1933; 4.

o pomoci zemědělcům postiženým katastrofálním suchem,

t. 2645/I. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2738/XX. 343, 25. X. 1934; 22.

o nesprávném výkladu zákona o daních přímých při zařazování soupisných míst zcela od daně činžovní,

t. 2669/V. 336, 26. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/V. 343, 25. X. 1934; 22.

o nesprávném postupu Československé obilní společnosti vůči mlynářům,

t. 2838/XI. 364, 21. III. 1935; 6.ISP (příhlásit)