Stenografický zápis 100. schůze, 29. dubna 2021Zahájení

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.11 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.23 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 201 a 211/

Poslankyně Ivana Nevludová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Marcela Melková
Poslanec Jaroslav Foldyna
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Karla Šlechtová
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Jan Jakob
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Radek Rozvoral
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Milan Pour
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec František Kopřiva
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec František Kopřiva
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Věra Procházková


1. Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení

Poslanec Martin Baxa
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno ve 14.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Marek Výborný


2. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavly Golasowské, Aleše Juchelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 211/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


3. Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

Poslanec František Navrkal
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec František Navrkal
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec František Kopřiva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 16.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP