Stenografický zápis 34. schůze, 11. září 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová


318. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu

Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek


215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Radek Koten
Poslanec Josef Kott
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec David Pražák
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Čižinský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Eva Fialová


178. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jiřího Maška, Ivany Nevludové, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Josef Bělica
Poslanec Radek Koten
Poslanec Jan Schiller
Poslanec Zdeněk Ondráček


215. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Dana Balcarová
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 452/6/ - vrácený Senátem

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Lubomír Španěl
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Josef Hájek
Senátor Miloš Vystrčil
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Tomáš Martínek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Jan Bauer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslankyně Věra Kovářová
Senátor Miloš Vystrčil
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová


146. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ivan Adamec


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec David Pražák


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Strýček
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Marek Benda


15. Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Milan Brázdil
Poslankyně Jana Pastuchová
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jakub Michálek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP