(12.20 hodin)

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já to tedy využiji a vystoupím konečně v řádné rozpravě. Já jsem měl nachystanou takovou pozitivní řeč, kde jsem chtěl vyzývat, ať myslíme na tu budoucnost, ale tedy to, co se tady odehrálo, mi přijde úplně děsivé. A chtěl bych zareagovat na jednu věc. Chtěl bych tady říct, že by možná bylo fajn, kdybychom konečně veřejnosti začali říkat pravdu. Jestliže se tady objeví nějaký dopis, který píše, že je něco přílepek, beru. Kolegové už řekli, že prostě tvrdit o tomhle návrhu, který se věcně týká novely, a dokonce lesní zákon má v sobě dílčí ustanovení, kterým se novelizují body v zákoně o myslivosti, že to je přílepek, je prostě prachsprostá lež. Já si nemyslím, že to je nevědomá nepravda. Je to prostě prachsprostá lež.

Co se týče toho, že to nebylo s nikým projednáno, že jsme to někde pokoutně ušili, někde v nějakém sídle ekoteroristické organizace, abychom rozvrátili tuto zemi. Tak tady zaznělo, jak ten návrh byl podáván. Ale prosím vás, ono to jde ještě dále do historie, že ten návrh věcně a v některých částech i textově vychází z některých ustanovení mysliveckého zákona, tak jak byl předložený v minulém období. Ten zákon, prosím pěkně, byl v meziresortním připomínkovém řízení jeden rok. A hádejte, kdo byl jeden z účastníků toho meziresortního připomínkového řízení? Autoři toho dopisu. Takže to, že se to nediskutovalo, je prostě lež. Další.

A když budu chtít ještě dále do historie a vzpomenu na národní lesnický plán a na další dokumenty, které nějakým způsobem platí od roku 2008 a byly přijímané potom později, tak ten princip, který my ve svém pozměňovacím návrhu uplatňujeme, prostě vychází z těchto - v jednom případě jedenáct let starého, ale z celé řady strategických dokumentů. Tak jak dlouho chceme odborně diskutovat? Jedenáct let nestačí? (Zvýšeným hlasem.) Sakra už. Pardon, omlouvám se za to. Mně to ujelo, ale jsem opravdu rozčilený.

A ještě je tady v tom dopise jedna věc. Já úplně nechci zabředávat do těch odborných věcí, protože skutečnost není černobílá, nikdo netvrdí, že prostě nové skutečnosti nepřinesou nové problémy, ale mně se tedy krajně nelíbí ta bagatelizace škod způsobených okusem přemnožené zvěře. Tady si jenom dovolím přečíst krátký odstaveček.

Podle poslední inventarizace škod uvedené Ústavem hospodářské úpravy lesů je zvěří na obnovovaných plochách průměrně poškozeno 64 procent mladých listnáčů a jedlí, na polovině území České republiky je to více než 75 procent a na čtvrtině území České republiky je to 100 procent.

Výše uvedené finanční vyčíslení škod zvěří je sice správně uvedeno, ale je poplatné stávající, dnes již nevyhovující metodice, která nezohledňuje celou řadu faktorů. Vyčíslování škod je neefektivní a nedostatečně zohledňující všechny vzniklé škody. Jen Lesy České republiky měly v nákladech na pěstební činnost v roce 2018 vyčleněnou částku téměř 800 milionů korun na opatření proti škodám zvěří - nátěry, ochrany, oplocení, vylepšování a tak dále, což je cca 40 procent ze všech vynaložených nákladů. Takže ta uváděná částka sedmi miliard může být reálná při započtení všech nákladů a i v tom je psáno, že to je prostě odhad.

Totiž ve skutečnosti tohle není reakce na nějaký pozměňující návrh, na to, že se někdo někde dozvěděl z nějakých tajných žurnálů, že tady něco s paní kolegyní Pekarovou a dalšími chystáme. Ve skutečnosti je to reakce na změnu stanoviska Ministerstva zemědělství, protože dokud to vypadalo, že to bude návrh, pro který bude hlasovat dvacet třicet poslanců, tak nebyl důvod se proti tomu vůbec nějak vymezovat. V okamžiku, kdy ministerstvo změnilo názor, kdy to prošlo přes zemědělský výbor, najednou se prostě objeví takováto zpráva. A já jsem zklamaný z toho, že tahle šaškárna, která se tady odehrála, blokuje přijetí - a v tomto souhlasím s panem kolegou Jurečkou - jednoho z nejdůležitějších zákonů, jaké tato Sněmovna v tomto volebním období vůbec bude projednávat.

Závěrem bych se chtěl vrátit do té pozitivní roviny. Nebudu vůbec zmiňovat minulost, ale k té budoucnosti. To, co je předmětem jak našich návrhů - které jsme podávali ve spolupráci s TOP 09, nebo TOP 09 ve spolupráci s námi, také je i řada návrhů, které podávali kolegové z hnutí ANO -, má jeden hlavní cíl: vrátit lesy a lesní hospodaření a péči o lesy a jejich obnovu do rukou lesníkům, odstranit bariéry, které teď v té současné podobě toho zákona jsou a které je vlastně omezují v tom svobodně využívat přirozené přístupy obnovy a vlastně využívat tvořivé síly přírody. Tohle chceme změnit. Chceme v minimální míře někomu něco nakazovat, zakazovat, spíše naopak - drtivá většina těch návrhů je o nějakém rozvolnění a o tom, aby lesníci mohli využívat svých znalostí, zkušeností, ale i se třeba inspirovat v zahraničí tím, jak se to dělá jinde.

Poslední věc, kterou bych chtěl říct, je to, že tímhle naše práce nekončí. Tam je celá řada dalších výzev, ať už je to koncepce fungování podniku Lesy České republiky po roce 2020, ať už je to vlastně celkově debata o nějakém systému státní správy lesů, ochrany lesů, ale i státní správy myslivosti, tak aby ta legislativa, ať už bude jakákoliv, ať už bude ta stará, nebo projde nějaká nová, tak abychom měli reálné nástroje, tak aby ty zákony byly skutečně dodržovány. Protože jeden z klíčových problémů, které současný lesní zákon má - z mého pohledu je to největší problém, který ten zákon má - není až o tom, že byl zkostnatělý. On je, ale největší problém je v tom, že ten zákon se prostě nedodržuje. Takže to je jedna z těch klíčových výzev: podívat se na ten systém fungování státní správy tak, abychom byli schopni lesní zákon v jakékoliv podobě dodržovat. A to je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Fialová. Jenom připomínám, že za necelé čtyři minuty budeme muset přerušit projednávání tohoto bodu, protože máme napevno zařazený jiný bod, nicméně paní poslankyně má teď slovo. (Poslankyně Fialová mimo mikrofon: Je možné dát pauzu? Protože já to nestihnu.) Kdyžtak začněte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo a možnost vyjádřit se také k lesnímu zákonu. Předestírám dopředu, že opravdu tři minuty mi nebudou stačit k tomu, abych představila své pozměňovací návrhy a vysvětlila, co mě k tomu vedlo.

Já to vrátím malinko zpátky po této debatě o myslivosti, ač se jedním tím pozměňovacím návrhem, který právě reflektuje myslivost, budu taky zaobírat, ale vzala bych to postupně.

Já jsem velice uvítala, když Ministerstvo zemědělství přišlo s novelou lesního zákona. S nadějí jsem otvírala, že najdu luxusní Mercedes, vymazlenej, a konečně budeme moct dát našim lesům nějakou naději a postavit je tak, aby naše budoucí generace měly z čeho do budoucna těžit. Bohužel, po přečtení jsem zjistila, že máme Škodu Octavii. Já proti ní nic nemám, taky dobrý, ale pouze v základní výbavě. Naše pozměňovací návrhy, nebo mé a současně i kolegů, které tady vznikly, jasně deklarují, že chceme mít Octavii aspoň ve výbavě exclusive. A jsem moc ráda, že Ministerstvo zemědělství k některým pozměňovacím návrhům přistoupilo kladně, ať už v průběhu času změnili stanoviska, a podívali se na věc z logického měřítka.

Já teď vezmu některé ty pozměňovací návrhy postupně, nebudu se vyjadřovat tam, kde Ministerstvo zemědělství má pozitivum, ale ráda bych třeba otevřela i samotné návrhy, které byly přijaty na Ministerstvu životního prostředí, konkrétně pozměňovací návrhy pod bodem B3, které uvolňují ruce našim lesníkům. A ptám se ministerstva, úplně čistě z pragmatického hlediska, proč nedáme možnost odkladu nebo doby prodloužení na zalesnění, když nemáme dostatek semenáčků? Jak to budeme řešit? Já bych ráda na tyto otázky dostala odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP