Sněmovní tisk 616
Novela z. - plemenářský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 616/0 dne 24. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 878/15, PID KORN9WXEVQ85.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1254).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 616/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 616/2, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 11:51.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 616/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1487).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 77).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 60/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3823Petr Bendl09284-12605.docx (12 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 14:00:54
4613Herbert Pavera10074-13835.doc (32 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 23. 6. 2016 v 12:53:24


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Chovatelství

Deskriptory EUROVOCu: genetické inženýrství, genetika, hospodářská zvířata, hospodářské zvíře, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, skot, správní kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)