(15.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Podpořme rodiny s dětmi. To je podle mě správný směr daňové úlevy a slevy pro ty, kteří se starají o své rodiny, a nerozlišujme je podle toho, v jakém postavení jsou rodiče, zda jsou živnostníci, nebo zaměstnanci.

Myslím, že ale i k mnoha dalším věcem musíme vést debatu, protože ten zákon je poměrně komplikovaný. Nesouhlasím s tím, že je jednoduchý a přehledný. Říkám, bohužel to, na čem je shoda, sleva na druhé a další dítě, mohlo být dávno vyřešeno. Ale respektuji to, chtěli jste to politicky prodat třikrát, politický marketing k politice patří, každá vláda se chlubí tím, co se jí povedlo, na tom není nic špatného. Ale tady jsme to mohli mít třikrát, mohli jste se třikrát pochlubit, vždycky v listopadu už to máte schválené a od 1. ledna budou všichni. Byly by na to připraveny účetní softwary, byli by na to připraveni účetní. Ale hlavně by na to byli připraveni ti, kterým zůstane více peněz a zvýší se jim čisté příjmy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane předsedo. Ještě než dám slovo panu poslanci Vilímcovi, s přednostním právem pan zpravodaj a potom bude řada na vás. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli je ten zákon přehledný, nebo není přehledný - k panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo. Tak já si myslím, že pokud změny jsou v jednom zákoně, člověk se nemusí hrabat s prominutím v dalších zákonech, ale má to v jednom. A jestli je počet stran 100, 120 nebo 130, no dobře. Tak to bylo aspoň z mé strany myšleno a myslím, že i ze strany pana ministra, že daňová opatření z více oblastí jsou v jedné zákonné normě.

Co se týká slevy na dani na děti, manželku atd. pro OSVČ, které používají výdajové paušály. Ano, potvrzuji. Koalice se domluvila - možná to bude potvrzovat ještě i pan ministr - je to i to snížení toho limitu ze 2 mil. na 1 mil., kdy je možné používat výdajové paušály. To pravda je, to tam takto je.

Já bych si ale dovolil jednu poznámku, kterou jsem nechtěl zmiňovat ve své zpravodajské zprávě a která určitě zaslouží podrobnější debatu. My jsme v loňském roce schválili jako Poslanecká sněmovna zákon o doplňkovém penzijním spoření, ve kterém jsme umožnili - a bylo to na základě, hlásím se k tomu, mého pozměňovacího návrhu a pozměňovacího návrhu společného s panem kolegou Zavadilem, který dává možnost, aby mohly spořit již děti, a zároveň dává možnost, aby po lhůtě spoření 10 let a dovršení věku 18 let si mohly jednu třetinu vybrat jako částečné odbytné, použít to třeba na studia nebo na řešení nějakých dalších věcí. Ten daňový balíček v podstatě zavádí odejmutí daňové podpory tomuto produktu včetně ztráty možnosti čerpat daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele i do budoucna. Myslím si, že to není správné. My jsme chtěli právě motivovat tím třetím pilířem, tím doplňkovým penzijním spořením, tím, že jsme tam dali děti, aby si spořily, aby si myslely na důchod, byť tedy si můžou tu jednu třetinu v podstatě po splnění těch podmínek vybrat např. pro studium. I to je zajištění na stáří svým způsobem - vystudovat, uplatnit se na trhu práce, a tím samozřejmě si zvýšit také prostředky pro to, aby je mohly použít v penzi. Takže myslím, že to stojí za zamyšlení, abychom toto upravili, a aby pokud si chce ten mladý člověk vybrat po dovršení 18 let a 10 let, kdy spoří, část těch prostředků, jednu třetinu, potom nebyl už daňově zvýhodňován. To si myslím, že správné asi není. Je to otázka další diskuse. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám také děkuji, pane zpravodaji.

Přečtu dvě omluvy, které dorazily. Dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z naléhavých pracovních důvodů, povinností v resortu Ministerstva vnitra, omlouvá pan ministr Chovanec a dále z pracovních důvodů dnes od 15 do 16.30 se omlouvá paní poslankyně Věra Kovářová.

Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, já mám jen několik poznámek spíš obecných a pak poznámku k novele zákona o místních poplatcích.

Tak nechci debatovat o tom, nakolik návrh zákona, jak byl předložen, je přehledný, nebo není přehledný. Myslím, že když se všichni podíváme do daňových zákonů a hlavně do zákona o dani z příjmů, tak běžný smrtelník se v tom zákoně nemůže orientovat. To je obecný poznatek a proti tomuto tvrzení tady těžko bude někdo protestovat. Víte, on problém je v tom, naznačil to i pan Kalousek a ostatní, že to, co mělo platit, neplatí, a to, co platí letošní rok, příští rok platit nebude, a to, co platí příští rok, zase neplatí přespříští rok a tak je to stále dokola. Samozřejmě největší profit z toho mají daňoví poradci nebo ti, co školí a organizují školení apod. To je ta obecná poznámka. Víte, předvídavost legislativy v daňové oblasti v průběhu tohoto volebního období je velmi obtížná.

A pak několik poznámek konkrétnějších, abych jenom nekritizoval. Jako letitý komunální politik považuji za dobré, že konečně po mnoha letech Ministerstvo financí přistoupilo na daňovou uznatelnost odpisů příspěvkových organizací - to tady myslím ještě nepadlo - u majetku svěřeného do správy těch územních samosprávních celků. Teď je po okresních volbách, zvláště kraje s tím měly velké problémy, protože mají stovky příspěvkových organizací, nota bene některé organizace ani jiné být nemohou než jako příspěvkové, jako školy, takže to je pozitivní. Je vidět, že případný dopad do státního rozpočtu je zanedbatelný, jak jsem se díval. Takže když si promítnu ty debaty ještě v dobách, kdy jsem býval náměstkem hejtmana Plzeňského kraje před deseti lety, nebo kolika, tak i ve světle těch dopadů ty argumenty byly málo validní.

Považuji také, a to tady již také zaznělo z úst pana ministra, za rozumné zdanění srážkovou daní příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu. Myslím, že také dopad do rozpočtu, jak jsem se díval, je zanedbatelný.

Některé věci samozřejmě vyžadují diskusi. Nejsem úplně přesvědčen, že by se mělo nějak omezovat uplatňování daňových bonusů v případě příjmů z kapitálového pronájmu. Ale pan předseda rozpočtového výboru mluvil o tom, že se to nějak zneužívá, dokonce je to i v důvodové zprávě, nevím. Já nerad rozděluji příjmy na tzv. aktivní a neaktivní. A když bych zůstal u této terminologie, tak ty příjmy tzv. neaktivní z nájmu přece jsou spojeny s nějakými investicemi, to tak vždycky je. Pokud se někdo rozhodl pořídit nemovitost, kterou pronajímá, tak to považuji za legální příjem a nemyslím si, že by se tyto příjmy neměly uznávat. Ale to je víceméně připomínka, která je konkrétní, a myslím si, že by se to skutečně mělo zvážit ještě ve výborech nebo ve výboru. Navíc ten rozpočtový dopad, když jsem se podíval, je skutečně také zanedbatelný.

Ono těch změn v daňových zákonech nebo v tomto tisku je hodně. Ale když jsem si promítl, jaký konkrétní důsledek to má, tak pro daňového poplatníka s výjimkou onoho zvýšení daňového zvýhodnění u vyživovaných dětí tam velké změny nejsou, byť těch dílčích rozdílů je mnoho. Ale samozřejmě ta debata proběhne na rozpočtovém výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP