Stenografický zápis 39. schůze, 10. února 2016


(Schůze pokračovala ve 12.23 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák


149. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vlastimil Vozka
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Vlastimil Vozka


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Poslanec Jan Sedláček
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jiří Petrů


177. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Poslanec Petr Fiala
Poslanec Vlastimil Vozka


152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 546/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Martin Komárek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 14.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Laudát


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 497/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Radek Vondráček


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 587/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Adolf Beznoska


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jan Bartošek


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní /sněmovní tisk 651/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Miloslava Vostrá


41. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Václav Votava


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec František Vácha
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP