Stenografický zápis 39. schůze, 9. února 2016


(Schůze pokračovala ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Tomio Okamura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec František Laudát
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jiří Běhounek
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Pavel Antonín


83. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Pavel Kováčik


76. Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných státem /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Miroslav Kalousek


115. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Helena Langšádlová


119. Návrh poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka, Marka Černocha, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení

Poslanec Marek Černoch
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Martin Lank
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Schůze přerušena v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP