Sněmovní tisk 585
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Filip V., Kováčik P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 585/0 dne 3. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2015 jako tisk 585/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1160/15, PID KORNA2792Z0L.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 10. 2015 na 35. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 947).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 585/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 585/3, který byl rozeslán 10. 12. 2015 v 12:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 585/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1070).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 107/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: cenová podpora, obnovitelná energie, podpůrná cena, zdroje energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)