(14.00 hodin)
(pokračuje Marková)

Za druhé. U zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění, jakož i u jiných subjektů bude problém u plateb či transferu a ukládání hotovostí. Zatím se mohou řešit vkladem u komerčních bank. Česká národní banka nedisponuje pobočkovým systémem. Česká národní banka řeší tento problém dohodou s komerční bankou. Není mi ale známo, s jakými náklady a kdo tyto náklady ponese, zda jsou zahrnuty v položce vedení účtů, či zda je budou hradit subjekty, které mají povinnost vést účty podřízené Státní pokladně.

Za třetí. V navrženém znění pod Státní pokladnu spadnou i účty zdravotních pojišťoven, které nejsou generovány ze zdravotního pojištění, ale z takzvané zdaňované činnosti. Není tedy důvod, aby spadaly pod Státní pokladnu. Řešení je v jednom z pozměňovacích návrhů a já doufám, že bude přijat. Česká národní banka nezvládá akceptovat příkazy ve stejný den. Dojde tedy k prodloužení lhůty mezi zadáním příkazu a transferu prostředků.

Za další. Majitelé účtů podřízených Státní pokladně budou mít povinnost udělit České národní bance souhlas -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vám musím jaksi vzít slovo, protože jsme za hranou jednacího řádu, protože je 14.01 a projednávání může být do 14.00, celou minutu jsem vám nechal. Takže pokud požadujete dokončit své vystoupení, tak až znovu začneme, necháme vaši přihlášku platnou. Je to na vás.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji. Opakování je matkou moudrosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Přerušuji tento bod v otevřené rozpravě ve třetím čtení, kdy prvním vystupujícím bude paní poslankyně Marková, která dokončí své vystoupení, a dále je přihlášený pan kolega Skalický. Ještě než přeruším jednání, vidím tady pana kolegu Komárka, že chce něco sdělit celé Sněmovně.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji. Jenom členům volebního výboru: prosím členy volebního výboru ke krátké schůzce ke klavíru. Děkuju, pane předsedající, že jste mi umožnil oznámení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, jistě vás rádi poslechnou, pane předsedo. Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny do 15.30.

 

(Jednání přerušeno ve 14.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP