Sněmovní tisk 304
Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 304/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 719/14, PID KORN9JEJPD1H.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Marie Benešová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 512).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/1 (návrh procedurálního usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 304/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 10. 2. 2016 na 39. schůzi určen Ústavně právní výbor (usnesení č. 1073).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 304/5, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:12.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 304/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1145).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2016.
  Návrh zákona 28. 4. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 304/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2016 poslancům jako tisk 304/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 1228).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 183/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1588Zdeněk Ondráček07049-08928.doc (47 KB) / PDF (253 KB, 4 strany) 12. 11. 2014 v 15:43:24


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: právnická osoba, trestní odpovědnost, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)