(18.20 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dámy a pánové, chtěla jsem se do obecné rozpravy přihlásit později, ale protože kolegyně mluvila o povinném posledním roce mateřské školy a mluvila o tom, že to, co zatím máme v zákoně, že do mateřské školy děti nastupují od tří let věku, tak když jsme po skončení jednání školského výboru probírali celý zákon, tak jsme si ještě dovolili připravit pozměňovací návrh, který vychází z praxe. Tím, že je umožněna třírychlostní mateřská dovolená, tak se mnoho maminek z finančních důvodů i kvůli tomu, že potřebují dál pokračovat v profesi, vrací do práce už po dvou letech. Těmto maminkám by často mateřské školy dvouleté děti přijaly, ale není to zatím možné, protože v § 34 odst. 1 školského zákona je formulace - zpravidla od 3 do 6 let. Já se potom přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který řeší to, že předškolní vzdělávání by začínalo zhruba ve dvou letech, od dvou do šesti let, a vznikl by nárok dítěte na to, aby ve dvou letech nastoupilo do mateřské školy. Už slyším - a sama to vím - jak říkáte ale ta místa nejsou. My jsme si toho vědomi. Proto kdo jste si prostudoval ten školský zákon, tak tam máte, že nejprve je tnárok od 5 let, potom nárok dětí od 4 let, rok po roce nastupující. A protože víme a byly udělány propočty, dovolujeme si tento nárok navrhnout, že by platil od 1. 9. 2020, aby obce a školy se na tuto právní úpravu mohly připravit.

Já to potom načtu v podrobné rozpravě. Ale teď, když se mluvilo o předškolním vzdělávání, chtěla jsem vás na obsah tohoto pozměňujícího návrhu upozornit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvenku. Dnes do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Stanjura.

Eviduji dvě faktické poznámky. První paní poslankyně Putnová, po ní pan poslanec Pavera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, jakkoli podporu jednotlivým pozměňujícím návrhům budeme vyjadřovat až ve třetím čtení, myslím si, že si zaslouží pozornosti to, co paní poslankyně Nováková sdělila jako svůj třetí pozměňující návrh, a to ukotvení humanitních evropských hodnot v preambuli našeho vzdělávacího systému. Vzpomeňte si např. na šátkovou aféru. V době, kdy se řešilo ještě za předchůdce paní ministryně, zda smějí, nebo nesmějí chodit ženy nebo dívky zahalené v šátku, se z Ministerstva školství ozývala taková poněkud komická a nedůstojná odůvodnění např. toho, že v hodinách chemie mohou být šátky překážkou. Proč neříct, že česká škola není jenom barák, ve kterém děti dostávají neutrální objektivní informace, ale že je to místo, které je také formuje? Říká se tomu výchova. Přináší duševní a morální rozvoj a ten je postavený na hodnotách. A v české škole není nic divného, když požadujeme, aby byly předávány evropské hodnoty postavené na humanismu. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký a dobrý podvečer, milé kolegyně a kolegové. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, já bych jenom krátce zareagoval na svou kolegyni paní Novákovou a na paní zpravodajku Bohdalovou.

V každé obci samozřejmě jsou školky, jsou školy. A já jako rodič, protože mám dvě děti, mám zkušenost i s dětmi, které chodí do školky, i které nechodí do školky. Já osobně jsem proti tomu, aby děti od pěti let povinně chodily do školky, i z jednoho prostého důvodu - protože některé děti tam prostě nechtějí chodit nebo nemají potřebu tam chodit. A moje dcera zrovna do školky nechodila, vystudovala vysokou školu a úspěšně komunikuje s lidmi stejně jako ti, co chodili do školky. Je to individuální. Opravdu nařizovat něco, si myslím, že je naprosto nesmyslné.

Rovněž to, co paní zpravodajka tady říkala - zavádět povinnou školní docházku od dvou let. Ano, ale pak musíte kromě toho A říct i B, že dáte peníze na jinou péči o děti, že tam bude více učitelů, protože dvouleté děti vyžadují daleko větší péči než děti tříleté, které si mnohdy neumějí ani samy zajít na záchod a musí se o ně starat paní učitelky. Možná že to ani nevíte, takže běžte se podívat do těch školek a podívejte se, jak se tam o ty děti pečuje a co všechno musí paní učitelky udělat, aby vůbec ty děti naučily za první rok školní docházky všemu, co děti mají umět! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Vácha. Máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní zpravodajku. Já bych chtěl jenom připomenout, že ona byla za sociální demokracii náměstkyně pro školství. A během jejího vládnutí se v Českých Budějovicích prosadila optimalizace počtu školek ve městě a za jejího působení se v Českých Budějovicích rušily mateřské školky. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Provází mě to celým mým politickým životem. Píše se rok 1998. V Českých Budějovicích je 668 volných míst v mateřských školách. Zároveň se schvaluje zákon, který nařizuje nové hygienické předpisy. Rada města České Budějovice a zastupitelstvo města rozhodly, že se omezí provoz v mateřských školkách. Budovy se neprodaly. A teď, když byla potřeba míst, se znovu vracejí k původnímu účelu, tedy k mateřským školkám.

Všichni říkáme, že máme jednat ve svých politických funkcích s péčí řádného hospodáře. Peníze v té době jsme potřebovali na zlepšení kvality toho, jak děti v těch školkách žijí, to, co si na nás hygiena vymyslela - bezdotykové baterie apod. Čili my jsme museli omezit těch 668 volných míst. Za to jsme opravili mateřské školky. Ale musím říct - a to už nikdo neřekne. Mluvila jsem tady o dvouletých dětech. Za mého působení nedošlo v Budějovicích ke zrušení jeslí. Zůstalo tam 110 míst v jeslích a ty jesle se dnes dále rozšiřují. Takže holt mě to asi bude provázet celým životem. Ano, vím to, že za mě se optimalizovala síť mateřských školek. Ale optimalizovala se, protože 668 míst bylo prázdných!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych zároveň odůvodnila jeden z pozměňovacích návrhů kolegy Marka Bendy, který se omluvil, a ke kterému se samozřejmě přihlásím v podrobné rozpravě. Ale abych i já tady vystoupila s těmi zkušenostmi, které jako dlouholetá komunální politička mám.

Podotýkám na úvod, že Městská část Praha 2, jejíž jsem starostkou, je zřizovatelem i jeslí. Praha 2 dopřává rodičům prcků ten luxus, že zřídila jesle, a máme tedy zajištěnou péči o tyto děti. Máme osm, resp. devět mateřských školek, máme deset základních škol. Myslím si, že mohu promluvit k tomuto tématu se svou zkušeností - a má tu zkušenost i paní ministryně, která nás zkraje měsíce ledna navštívila na Praze 2, prošla se mnou dvě základní školy, mateřskou školku a ví, jak to na Praze 2 funguje. A já proto tedy důrazně varuji před tím - a připojuji se k návrhům, které tady říkaly a odůvodňovaly kolegyně z TOP 09, abychom skutečně zaváděli povinný rok vzdělávání v té formě, tak jak byl předložen. Nekraďme děti rodičům. Každý rodič má přece právo, každá maminka -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení. A jestliže máte něco důležitého, jděte to řešit do předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP