Sněmovní tisk 425
Novela z. o stavebním spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2015.
Zástupce navrhovatele: Fiala P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 425/0 dne 12. 3. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2015 jako tisk 425/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 369/15, PID RACK9UNDX2SE.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Vozka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 962).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 425/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 425/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 1060).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 425/4, který byl rozeslán 28. 1. 2016 v 13:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1072).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 104/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Politika bytová, Spoření

Deskriptory EUROVOCu: dítě, příbuzenský vztah, soudní řízení, stavební výpomoc, vypovědění smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)