Sněmovní tisk 651
Vl.n.z.,kterým se mění zák.v obl.mezin.spol.při správě daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 651/0 dne 10. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 934/15, PID KORN9X3HAM5F.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1076).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 1076).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 2. 2016.
  Zákon Senátem schválen 16. 3. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2016.

Zákon vyhlášen 6. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 105/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie, Finance, Informovanost, Politika zahraniční

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, harmonizace daní, mezinárodní úmluva, Spojené státy, vybírání daní

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)