Stenografický zápis 23. schůze, 11. prosince 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.08 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 11.00 do 11.05 hodin.)

Poslanec Jan Volný
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Roman Sklenák


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013 /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Karel Rais
Poslanec Rom Kostřica


137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014 /sněmovní tisk 311/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Leo Luzar


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Šidlo
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban


98. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


99. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


100. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


101. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu /3/

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kolovratník

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník


99. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


101. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu /3/

Poslanec Martin Kolovratník


98. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


100. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Předseda PSP Jan Hamáček


135. Ústní interpelace

Poslanec Igor Nykl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Nykl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Markéta Adamová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Markéta Adamová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Herbert Pavera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Herbert Pavera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Fiedler
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Dana Váhalová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin do 16 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Zlatuška
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Markéta Adamová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Josef Zahradníček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Josef Zahradníček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Michal Kučera
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Michal Kučera
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Ivo Pojezný
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Daniel Korte
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Korte
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Šarapatka
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Milan Šarapatka
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Igor Nykl
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Igor Nykl
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP