(15.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Seďa. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane premiére, za ty informace. Doufám, že ztráta takzvaně nedočerpání peněz bude co nejnižší. Ale chtěl jsem se zeptat, jaký je váš pohled na ty hlavní důvody, proč se tomu tak stalo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Myslím, že lze diskutovat o řadě věcí. Já jsem zaznamenal a zaznamenávali jsme všichni veřejnou debatu, která říkala, že tím hlavním důvodem je fakt, že minulá vláda nastavila příliš velké množství operačních programů. Ovšem když se podíváme na to, které operační programy mají problém z hlediska dočerpání finančních prostředků, tak kromě regionálního operačního programu Severozápad ty ostatní regionální operační programy nejsou zařazeny mezi těmi, kterých se týkají krizové plány. Čili pokud se bavíme o celkových objemech, nikoliv o mediálním dopadu, ale o celkových objemech prostředků, kde hrozí největší nedočerpání, tak jsou to operační programy zřizované ministerstvy, nikoliv operační programy té kategorie regionálních operačních programů. Čili tady si myslím, že hlavní problém není - s výjimkou regionálního operačního programu Severozápad.

Myslím si, že chyba je v tom, že řídicí orgány nebyly dostatečně aktivní v počátcích toho programového období, tzn. v letech 2007 až 2013, kdy bylo třeba co nejrychleji operační programy spustit. To je první věc - slabá aktivita. Druhý důvod je nezvládnuté manažerské řízení na co nejvyšší úrovni. Chci jenom připomenout problémy, které byly třeba na fondu životního prostředí z hlediska slabého administrativního výkonu, toho, jak dlouho tam ležely žádosti, toho, jak dlouho trvalo jejich posuzování a administrace. To je jeden z těch příkladů, který nám bohužel hodně zkomplikoval situaci v dnešních dnech - to fungování v minulosti. No a pak samozřejmě problémy auditního orgánu, Ministerstva financí, které do konce roku 2012 fungovalo velmi špatně. Muselo dojít k pozastavování certifikace jednotlivých operačních programů. Chtěl bych jenom připomenout, že v době konce vlády Petra Nečase byla pozastavena certifikace dokonce pěti operačních programů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Myslím si, že stihneme ještě aspoň část jedné interpelace, jakkoliv pan poslanec Pavera svoji stáhl, tak to vypadá na paní kolegyni Váhalovou na téma platy ve zdravotnictví.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pěkný podvečer.

Vážený pane premiére, zaznamenala jsem informaci, že finanční prostředky do nemocnic chce Ministerstvo zdravotnictví České republiky zajistit navýšením ceny práce v úhradové vyhlášce pro rok 2015 a také vládním nařízením, jež uloží 5% navýšení mezd v lůžkových zařízeních, jež jsou příspěvkovými organizacemi státu. Podle sdělení tisku však toto vládní nařízení nedosáhne právě na akciové společnosti, přitom mnoho krajů v minulosti převedlo své nemocnice právě na tyto akciové společnosti.

V této souvislosti bych se chtěla zeptat, jaký je aktuální konsensus a jakým způsobem chcete zajistit zvýšení mezd i v těchto zařízeních. Jestli existuje nějaká dohoda, která bude dodržena. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda vlády bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, skutečně už velmi stručně, protože já jsem popsal tu cestu, kterou jsme se nakonec dostali k tomu, že vláda mohla schválit na svém posledním zasedání zvýšení tarifních platů o 5 % ve zdravotnictví. Samozřejmě organizace, které mají formu akciové společnosti, nejsou ze zákona vázány tarifními platy a tady bude záležet na zřizovatelích. Vláda se snaží vytvořit ekonomické podmínky pro to, aby ke zvýšení platů dojít i v těchto organizacích.

Cílem a tím hlavním nástrojem je podoba úhradové vyhlášky. Ministr zdravotnictví v posledních dnech a týdnech velmi pečlivě konzultoval podobu úhradové vyhlášky nejenom se zdravotními pojišťovnami, ale také s poskytovateli zdravotní péče, s Asociací nemocnic, s odborovými organizacemi, které působí ve zdravotnictví, s cílem získat jistotu, že podoba úhradové vyhlášky, tak jak bude schválena Ministerstvem zdravotnictví, skutečně zajistí dostatek peněz pro nemocnice, aby následně odbory v nemocnicích mohly vyjednat dostatečné zvýšení mezd v roce 2015 na té úrovni 5 %.

Určitě jakmile bude nejbližší společné jednání mezi vládou a Asociací krajů, bude to jedno z témat, o kterém chceme s hejtmany hovořit, protože kraje tady nesou největší díl odpovědnosti. Mají ve své odpovědnosti nejvíce nemocnic, které jsou ve formě akciových společností, a tam budeme chtít s kraji o tom jednat a budeme chtít vědět, do jaké míry kraje podpořily realizaci navýšení platů ve zdravotnictví o 5 %. Myslím si, že to je důležité i z hlediska konkurenceschopnosti jednotlivých zdravotnických zařízení, a to si myslím, že může být argument, který bude sloužit ve prospěch zvýšení platů i tam, kde to přímo zákon neukládá. Protože pokud bude chtít zdravotnické zařízení dlouhodobě zůstat konkurenceschopné, mít schopnost zaměstnávat kvalitní lékaře, kvalitní zdravotní sestry, kvalitní zdravotnický personál, tak bude muset prostě na tu změnu v platech reagovat, protože příspěvkové organizace, státem kontrolované fakultní nemocnice k tomu zvýšení platů přistoupí. Čili to si myslím, že je přirozený motiv a přirozená motivace pro to, aby se i akciové společnosti, které jsou zřizovány kraji nebo třeba městy, snažily dosáhnout toho zvýšení platů o 5 %. Vláda dělá všechno pro to, aby úhradová vyhláška umožňovala přesunout nemocnicím dostatečné finanční prostředky.

Jenom poslední poznámka. Součástí úhradové vyhlášky není jenom otázka zajištění prostředků na platy v příštím roce, ale důležitou součástí je také zajištění prostředků na kompenzaci zrušených poplatků ve zdravotnictví. To jsou ty další finanční prostředky, které půjdou právě pro to - a nejenom do nemocnic, ale také do ambulantní sféry -, aby se vykompenzoval příjem, který odpadne tím, že od 1. ledna příštího roku už nebudou platit poplatky u lékaře. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já už možná jenom krátce. Pane premiére, pokud tomu dobře rozumím, tak ten konsensus se stále ještě hledá. Ještě se nenašel. Stále se na tom pracuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda vlády pravděpodobně s posledním vystoupením.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Asi to bude otázka skutečně na Asociaci krajů, ale cílem vlády je, aby došlo ke zvýšení platů všech zdravotníků. V tomto smyslu budeme jednat i s Asociací krajů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak to byla 11. interpelace. Dvanáctou interpelaci již zahajovat nebudeme. Tím končím interpelace na předsedu vlády.

Budeme pokračovat interpelacemi na jednotlivé ministry. Jenom ještě vás chci informovat - pan ministr Jurečka se omlouvá od 15.30, takže nebude přítomen na interpelacích, omlouvá se z pracovních důvodů.

A ještě mi byly doručeny tyto omluvy. Paní poslankyně Berdychová od tří hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Sedláček od 14.30 z pracovních důvodů, ale to už jsem říkal. A paní poslankyně Zelienková od 14.30 z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Nic nám nebrání - (Poslanec Kováčik z lavice: Brání, čas.)

Ano, máte pravdu, pane předsedo. Tak dvě minuty počkáme. Mezitím se pan poslanec Zlatuška nachystá a někdo sešteluje systém tak, aby tam byl první ten, kdo je první. (Na displeji začínají interpelace pořadovým číslem 3.)

 

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin do 16 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP