(9.50 hodin)

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní kolegyně Semelové. Předpokládám, že je vám známý výraz chucpe. Výraz chucpe znamená například, když to vezmu do nacistické reality, že nacisté popravili rodiče malého dítěte, které pak deportovali s argumentem, že je sirotkem. Tak toto mně připomnělo vystoupení paní poslankyně.

Chtěl bych zde říci pouze pár čísel. Komunisté v době své čtyřicetileté vlády popravili 248 osob, mezi nimi zmíněnou doktorku Miladu Horákovou. Na hranicích na ostnatých drátech, kterými ovinuli naši republiku, resp. jihozápadní hranici, zahynulo zhruba 760 osob. Poslední byl zastřelen v létě 1989 na Šumavě ve Strážném. 8 500 lidí bylo bez soudu ubito ve věznicích bez jakýchkoliv rozsudků. Velice hezky o této atmosféře hovoří velice pěkná divadelní hra Cena facky, kterou jsem mohl zhlédnout o tomto víkendu v Uherském Hradišti a hovoří o mučení elektrickými botami ze strany některých tehdejších vyšetřovatelů. A to bohužel se také už někdy vyřešilo spravedlností věčnou. 23 000 rehabilitačních rozsudků po roce 1989 hovoří o tom, kolik lidí bylo v době komunistické vlády nespravedlivě odsouzeno.

Souhlasím s tím, že i dnes není všechno v pořádku, že opravdu jsou lidé bez práce, jsou i někteří na ulici. To jsou vážné problémy, kterými je třeba se zabývat. Ale jestli chce někdo srovnávat tisíce mrtvých a statisíce nespravedlivých rozsudků, tak to opravdu nemohu nazvat jinak než jak jsem řekl - chucpe. Děkuji vám. (Potlesk několika poslanců z lavic napravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře, a táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já se už hlásím jenom proto, protože budu navrhovat Poslanecké sněmovně, aby hlasovala o mém návrhu, který sdělím, tedy že nesouhlasím s odpovědí předsedy vlády na mou interpelaci. A chci to zdůvodnit tím, že řada otázek je ještě velmi vážně k zodpovězení a právě ve chvíli, kdy mě Sněmovna podpoří v tomto nesouhlasu, vznikne prostor na to, aby tyto otázky mohly být zodpovězeny. Pro jistotu je zde přečtu. Je jich 15 a myslím si, že by nám měly objasnit skutečně to, co se v Ústavu pro studium totalitních režimů děje.

Za prvé bych se chtěla předsedy vlády zeptat, zda ví, kdo a kdy rozhodl o navýšení rozpočtu kapitoly státního rozpočtu č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů nad rámec střednědobého výhledu.

Za druhé, za jakým účelem došlo k navýšení rozpočtu dokonce o 44 funkčních míst pro Ústav pro studium totalitních režimů a za jakým účelem pro Archiv bezpečnostních složek.

Za třetí, jak bylo toto navýšení ze strany Ústavu a Archivu zdůvodněno.

Za čtvrté se chci zeptat, zda pan předseda vlády osobně věděl nebo zda věděl ministr financí o chystaném propouštění ze strany ÚSTR.

Za páté, zda jste věděl, že plánované změny nebyly řádně projednány na radě Ústavu ani předloženy odborům Ústavu.

Za šesté, zda je vám známo, kolik pracovněprávních sporů již Ústav či Archiv bezpečnostních složek prohrály u soudu a kolik finančních prostředků musely svým bývalým zaměstnancům vyplatit.

Za sedmé, zda víte o tom, že zasedly ve stanovené lhůtě po prohraných pracovněprávních sporech ve smyslu příslušných právních norem škodní komise obou institucí. Zda víte, koho označily za viníka porušení zákoníku práce.

Za osmé, kolik dalších pracovněprávních sporů či jiných právních sporů je proti Ústavu či Archivu vedeno.

Za deváté, proč Archiv bezpečnostních složek chce pod svou správu nezákonně získat zaměstnance digitalizace Ústavu a nezabývá se činnostmi, které má povinnost vykonávat, například zpracováváním a zpřístupňováním archivních fondů.

Za desáté, zda můžete uvést, jaký počet pracovních míst má v současné době Archiv bezpečnostních složek. Kolik, a to tady bylo zmíněno, archiválií spravuje - čili tuto otázku už bych vám nekladla.

Za jedenácté, jak dlouho ještě bude pravděpodobně trvat zpracování těchto fondů.

Za dvanácté, jak je umožněno vyhledávání dokumentů a informací pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v těchto přírůstcích, zejména o útvaru bývalé Veřejné bezpečnosti?

Za třinácté, které z evidenčních údajů o převzatých dokumentech a archiváliích z provenience Veřejné bezpečnosti nejsou obsaženy v autonomním informačním systému Archivu bezpečnostních složek.

A za čtrnácté bych vás požádala o uvedení měsíčních statistik zpracovávání odborných stanovisek od dubna 2013 do současné doby, které byly odesílány ve smyslu zákona č. 262/2011 Sb., a zdůvodnění toho, proč jich je stále méně.

Patnáctý, poslední dotaz zní: Žádám o uvedení publikací, které byly za rok 2013 a 2014 schváleny jak radou Ústavu, tak řediteli instituce a nebyly dosud Ústavem vydány.

Protože toto jsou důležité otázky, vztahují se přímo k předmětu, který je obsahem mé dnešní interpelace, proto navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí předsedy vlády, a budu žádat doplnění těchto odpovědí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Ještě pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Ještě jednou velmi krátce. Já jsem položil panu premiérovi tady nějaké otázky, na které evidentně nemá zájem odpovědět. Já si jen myslím, že tím, pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, sám dáváte vážnost a úroveň těmto interpelacím, které jste kritizoval za účast poslanců. Tak pokud byste chtěl, aby se účast poslanců na interpelacích zvýšila, tak si myslím, že byste měl také více poslouchat, jaké otázky tady potom v diskusi padají.

Poslouchal jsem i otázky, které tady vznesla paní poslankyně Němcová. Myslím si, že stojí za odpovědi, a vyzývám, abychom toto usnesení podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě jednou se táži, zda se někdo chce přihlásit do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím a mám zde žádost o odhlášení. Takže vás všechny odhlásím, gongem ještě přivolám z předsálí kolegyně a kolegy. (Krátká pauza pro příchod poslanců.)

Vzhledem k tomu, že nejsme usnášeníschopní, tak udělám to, že přeruším jednání Poslanecké sněmovny na 10 minut a požádám předsedy klubů, aby zajistili účast poslanců na jednání tak, abychom byli usnášeníschopní. Budeme pokračovat v 10.08 hodin.

(Hlasy ze sálu, že přítomnost se zvýšila.) K usnášeníschopnosti je potřeba 67 poslanců, máme 61 poslanců. Nejsme usnášeníschopní.

 

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP