Stenografický zápis 19. schůze, 21. června 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Stanislav Polčák


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec František Bublan
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Aleš Roztočil
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Gabriela Hubáčková


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Jan Látka


117. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/3/ - zamítnutý Senátem

Senátor Jiří Dienstbier
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Předseda vlády ČR Petr Nečas


118. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/3/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Senátor Miloš Malý


119. Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) /sněmovní tisk 214/2/ - vrácený Senátem

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Senátor Tomáš Kladívko
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


120. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 216/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Senátor Jiří Dienstbier


121. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 228/2/ - vrácený Senátem

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


122. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


123. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 277/3/ - vrácený Senátem

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Jitka Chalánková
Senátor Zdeněk Škromach
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Opálka


124. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/4/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátor Karel Šebek


25. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

Senátor Jiří Oberfalzer
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Walter Bartoš


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Pavol Lukša


76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 252/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Papež


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 279/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Oliva
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Oliva


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení

Poslanec Milan Urban


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení

Poslanec Viktor Paggio


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 327/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení

Poslankyně Květa Matušovská


101. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.41 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


101. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 138/ - třetí čtení

Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Bém
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jan Farský
Poslanec Pavel Svoboda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


87. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Poslankyně Helena Langšádlová


90. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Svoboda


92. Návrh poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


93. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bureš
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Bureš


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Polčák


95. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Boháč


98. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bureš


112. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010 /sněmovní tisk 354/

Poslanec Jan Husák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila ve 21.09 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP