Sněmovní tisk 27
Novela z. o České televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 9. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: Töpfer T.,Oberfalzer J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 27/0 dne 23. 7. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 27/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 9. 2010 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 100).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 27/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 27/3, který byl rozeslán 21. 6. 2011 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2011 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 633).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2011 poslancům jako tisk 27/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2011 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 20, usnesení č. 669).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 9. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 9. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 10. 2011.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 302/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)