Stenografický zápis 19. schůze, 14. června 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Smutný
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura


125. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 326 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Smutný


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Drastichová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Jirků
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Helena Langšádlová


27. Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Stanislav Polčák


55. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - prvé čtení

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek
Poslanec Stanislav Polčák
Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Vidím


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Aleš Roztočil
Poslanec Jiří Skalický
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Rom Kostřica
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


19. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Dana Filipi
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Smutný
Poslankyně Ivana Weberová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Pavel Staněk


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Nedvědová


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 355/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Bořivoj Šarapatka


45. Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Poslankyně Ivana Weberová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ladislav Šincl


47. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Jaroslava Wenigerová


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 341/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP