Stenografický zápis 9. schůze, 8. prosince 2010


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jan Vidím


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Petr Braný
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Marta Semelová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Martin Pecina
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Novotný st.
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Jan Látka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14:32 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, kterou se mění Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Lenka Andrýsová


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 9. září 2002 v New Yorku /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Pavel Holík


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry /sněmovní tisk 98/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 129/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Helena Langšádlová


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Horáček
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Václav Horáček


137. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 115 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Gazdík
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Karel Šidlo


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


23. Vládní návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Pavel Hojda


26. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 7/ - prvé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP