Stenografický zápis 9. schůze, 7. prosince 2010ZahájeníPředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jaroslav Krupka
Senátor Václav Vlček
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 133/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Alfréd Michalík
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Karolína Peake
Poslanec Miroslav Opálka


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslanec Pavel Kováčik


8. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jeroným Tejc


9. Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Pavel Drobil
Poslankyně Kateřina Konečná


10. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 131/ - druhé čtení

Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Miroslav Jeník
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Opálka


14. Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony /sněmovní tisk 159/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.12 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Michal Doktor


17. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Marek Benda


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP