Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Effenberger

Schůze: 9, 11, 19, 21, 25, 28, 30, 36, 37, 39, 40

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (18. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 49 (1. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (7. 7. 1993), část č. 18 (8. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 28, část č. 33 (9. 7. 1993)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 26
část č. 34 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

části č. 22-23 (9. 7. 1994)

Bod č. 5
části č. 16-17 (8. 7. 1994), část č. 20 (9. 7. 1994)

Bod č. 14
část č. 22 (9. 7. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 36 (9. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 37
část č. 29 (9. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 18
část č. 23, část č. 26 (20. 4. 1995)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění
část č. 28 (20. 4. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 30 (3. 11. 1995)

Bod č. 5
část č. 11 (1. 11. 1995)

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713
části č. 37-38 (3. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713 pokračování přerušeného jednání
část č. 12 (6. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXX. Vládní návrh zákona o odpadech (sněmovní tisk 2070) - prvé čtení
část č. 19 (8. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 55 (14. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 67 (21. 2. 1996)

CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP