Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Valenta

Schůze: 2, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 28, 31, 33, 34, 36, 37

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 4, část č. 7 (26. 1. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 25 (9. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
část č. 10 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 22 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 30 (3. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 5 (15. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 23 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 32 (18. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 36 (3. 6. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 19 (3. 11. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 21 (9. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 36 (26. 5. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 3, část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 7
část č. 6 (26. 9. 1995)

Bod č. 31
část č. 26 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

Bod č. 10
část č. 19 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 25 (7. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)


Přihlásit/registrovat se do ISP