Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Hana Marvanová

Schůze: 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 41

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 12 (24. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 36 (21. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 28 (9. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 31
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 25 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
části č. 2-3 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 7
část č. 4 (27. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 39 (13. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 38 (13. 12. 1994), část č. 58 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 7
část č. 4 (7. 2. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 5 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
část č. 4 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 34 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 32
část č. 52 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 22
část č. 14 (27. 9. 1995), části č. 24-25 (28. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

Bod č. 26
část č. 16 (27. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 20 (7. 12. 1995)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

41. schůze (16. 4. 1996)

části č. 1-2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP