Předpis 82/2015 Sb.

Citace82/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka37 (17. 4. 2015)
Účinnostod 1. 5. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
288 Novela z. - školský zákon
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 82/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách 
Vztahuje se k
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
373/2011??Zákon o specifických zdravotních službách 
Vztahováno k
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 


ISP (příhlásit)